Banki

Sprawdź co zmieniła ustawa antylichwiarska.

Rolowanie pożyczek po wprowadzeniu ustawy antylichwiarskiej.  11.03.2016 roku weszły w życie zapisy nowej ustawy antylichwiarskiej. Nowe zasady znalazły swoje odzwierciedlenie nie tylko w zmianach cen pożyczek, ale również w ograniczeniu usług, oferowanych przez pożyczkodawców. Ze względu na określony ustawą limit kosztów okołopożyczkowych wiele firm zrezygnowało z kosztownej możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Niektórzy pożyczkodawcy znaleźli…

Czytaj więcej

Zdolność kredytowa oczami banku.

W jaki sposób banki obliczają zdolność kredytową? Zanim bank udzieli nam kredytu musi precyzyjnie i dokładnie sprawdzić naszą wiarygodność. Obliczana przez banki zdolność kredytowa jest oceną naszej zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Zdolność kredytowa na osobę fizyczną kalkulowana jest zawsze na podstawie dochodu netto. W końcu to kwotą netto, a nie brutto dysponujemy pokrywając codzienne…

Czytaj więcej

Czy komornik może zająć rachunek bankowy?

Egzekucja rachunku bankowego przez komornika. Sprawdź na czym polega Może się zdarzyć, że na skutek braku spłaty chwilówki w terminie pożyczkodawca zdecyduje się na otwarcie procedury windykacyjnej. Jeśli wewnętrzna windykacja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów możliwe jest oddanie sprawy do zewnętrznego windykatora. Jeśli także on nie będzie w stanie wyegzekwować spłaty zobowiązania, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że…

Czytaj więcej

Istota polityki kredytowej banku

Istnieje wiele definicji polityki kredytowej, które są do siebie bardzo zbliżone. Według I. Emerling: „Przez pojęcie polityki kredytowej banku rozumieć należy zespół różnego rodzaju postanowień – celów, wymogów, oczekiwań, jak też i zasad, wytycznych, wskazówek, zaleceń dotyczących działalności kredytowej banku, określających specyfikę działalności kredytowej”. Według innej definicji polityka kredytowa: „stanowi drogowskaz wyznaczający kierunek wyborów dokonywanych…

Czytaj więcej

Bankowość elektroniczna w Polsce

Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce sięga 1998 roku, kiedy to został uruchomiony pierwszy w Polsce internetowy dostęp do konta, wcześniej bankowość elektroniczna miała tylko charakter terminalowy tj. w 1990r klienci Banku PKO S. A. mogli korzystać pierwszego bankomatu w Polsce (choć nie wypłacał on złotówki tylko dolary amerykańskie, trzeba było być również posiadaczem rachunku walutowego…

Czytaj więcej