baner

Klasyfikacja kredytów hipotecznych w polskim sektorze bankowym

Kredyty hipoteczne w polskim systemie bankowym mogą być dzielone i ewidencjonowane według różnych kryteriów i przekrojów, jednak najważniejsze z nich dotyczą przede wszystkim: rodzaju waluty, w jakiej udzielany jest kredyt, sposobu oprocentowania, sposobu spłaty zobowiązania, rodzaju rynku nieruchomości będących przedmiotem kredytowania. Pierwszą klasyfikacją kredytów hipotecznych jest ich podział ze względu na walutę, w jakiej kredytobiorca…

Czytaj więcej

Istota polityki kredytowej banku

Istnieje wiele definicji polityki kredytowej, które są do siebie bardzo zbliżone. Według I. Emerling: „Przez pojęcie polityki kredytowej banku rozumieć należy zespół różnego rodzaju postanowień – celów, wymogów, oczekiwań, jak też i zasad, wytycznych, wskazówek, zaleceń dotyczących działalności kredytowej banku, określających specyfikę działalności kredytowej”. Według innej definicji polityka kredytowa: „stanowi drogowskaz wyznaczający kierunek wyborów dokonywanych…

Czytaj więcej

Bankowość elektroniczna w Polsce

Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce sięga 1998 roku, kiedy to został uruchomiony pierwszy w Polsce internetowy dostęp do konta, wcześniej bankowość elektroniczna miała tylko charakter terminalowy tj. w 1990r klienci Banku PKO S. A. mogli korzystać pierwszego bankomatu w Polsce (choć nie wypłacał on złotówki tylko dolary amerykańskie, trzeba było być również posiadaczem rachunku walutowego…

Czytaj więcej