Skip to content

Egzekucja rachunku bankowego przez komornika. Sprawdź na czym polega

Może się zdarzyć, że na skutek braku spłaty chwilówki w terminie pożyczkodawca zdecyduje się na otwarcie procedury windykacyjnej. Jeśli wewnętrzna windykacja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów możliwe jest oddanie sprawy do zewnętrznego windykatora. Jeśli także on nie będzie w stanie wyegzekwować spłaty zobowiązania, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że sprawa trafi do sądu.

Czy sprawa w sądzie opłaca się firmie pożyczkowej?

Biorąc pod uwagę fakt, że kwoty chwilówek  są stosunkowo niskie można przypuszczać, że kosztowna i żmudna droga sądowa może być dla pożyczkodawcy nieopłacalna. Jednak i na tę bolączkę znalazło się odpowiednie lekarstwo.

Zamiast żmudnej i wymagającej drogi sądowej pożyczkodawcy coraz częściej wybierają mniej zawiłe rozwiązanie. Mowa tutaj o EPU – Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym w e-Sądzie. Pozew wnoszony jest przez internet, a dodatkowe załączniki nie są wymagane. Takim sposobem firma pożyczkowa oszczędza sporo czasu i pieniędzy.

Na podstawie decyzji e-Sądu może rozpocząć się postępowanie komornicze. Komornik ma prawo zająć wynagrodzenia, ruchomości (np. auto lub inne wartościowe przedmioty) czy nieruchomości dłużnika.

Może również zająć jego rachunki bankowe. Komornik może zająć konto bankowe każdego rodzaju (również konto oszczędnościowe) bez względu na ich przeznaczenie czy walutę. Jedynym rachunkiem, którego komornik zająć nie może jest rachunek powierniczy.

Nie wszyscy wiedzą jednak, że istnieje także kwota wolna od zajęcia komorniczego. Obecnie wynosi ona aż kilkanaście tysięcy złotych. Niestety, wiele osób błędnie interpretuje pojęcie „wolna od zajęcia komorniczego”, czego skutkiem są często niemiłe niespodzianki i przykre dla portfela konsekwencje.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – co to jest i ile obecnie wynosi

Choć komornik może zająć każdy rachunek dłużnika (oczywiście oprócz powierniczego, o którym wspominaliśmy wcześniej), określona część pieniędzy zgromadzona na niektórych rachunkach jest chroniona przed egzekucją komorniczą.

Zgodnie z art. 54 ustawy Prawo bankowe, pieniądze znajdujące się na:

* kontach oszczędnościowych,

* kontach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz

* kontach terminowych lokat oszczędnościowych,

które nalezą do jednej osoby są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Obecnie kwota ta wynosi około 12 tys zł.

Zasadność wprowadzenia kwoty wolnej od zajęcia

Kwota wolna od zajęcia w założeniu miała umożliwić dłużnikowi funkcjonowanie w trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się na skutek swoich długów. Dzięki niej dłużnik może swobodnie dysponować znajdującymi się na rachunkach pieniędzmi – np. wypłacać pieniądze – jednak nie w bankomacie, a jedynie w oddziale banku.

Co ważne – każda pojedyncza transakcja na którymkolwiek z kąt dłużnika zmniejsza limit kwoty wolnej od zajęcia.

Kwota wolna od zajęcia obowiązuje bowiem dla wszystkich rachunków łącznie. Oznacza to, że jeśli posiada on 10 kont oszczędnościowych, kwota wolna od zajęcia nie jest liczona odrębnie dla każdego z nich, a dla wszystkich łącznie.

Jeśli dłużnik dysponuje środkami przewyższającymi kwotę zajęcia, bank ma obowiązek przekazania komornikowi pieniędzy pochodzących z tej nadwyżki środków.

Pieniądze na koncie a gotówka

Warto wiedzieć również, że pieniądze pozostają wolne od zajęcia dopóty, dopóki znajdują się na rachunku bankowym. Kiedy dłużnik zdecyduje się je wypłacić, komornik ma prawo potraktować je jako ruchomość i zająć.

Istotne zmiany od września

Już od września br. przepisy prawne w zakresie kwoty wolnej od zajęcia ulegną sporym zmianom. 8 września wejdzie w życie znowelizowany zapis Prawa bankowego. Zgodnie z jego zapisami:

środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.20) ), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.”

Co to oznacza dla dłużnika?

Od września kwota wolna od zajęcia będzie ustalana nie jednorazowo, a miesięcznie i do końca 2016 roku będzie wynosić 1387,50 zł (75 procent z 1850 zł płacy minimalnej).

Jakich pieniędzy nie może zająć komornik?

Warto wiedzieć również, że w świetle prawa nie do ruszenia przez komornika są również: świadczenia alimentacyjne, pieniądze z programu Rodzina500+, środki z pomocy społecznej czy stypendia.