Skip to content

Do tej pory byłeś przekonany o tym, że pożyczka jest dokładnie tym samym co kredyt? Rozważałeś zaciągnięcie zobowiązania w parabanku, które zostało nazwane kredytem? Musisz zatem jak najszybciej poznać podstawowe różnice pomiędzy tymi dwiema różnymi formami zadłużenia, aby nie paść ofiarą oszustwa.

Czym tak naprawdę jest kredyt?

Przede wszystkim tylko instytucje bankowe są na mocy prawa zobligowane do udzielania wsparcia finansowego nazywanego kredytem. Umowa tego typu podlega bowiem pod zapisy prawa bankowego, a co za tym idzie wszelkie instytucje pozabankowe nie mogą podpisywać z klientami umów o kredyt. Chwilówki to natomiast takie zadłużenie, którego stronami mogą być wszelkiego rodzaju osoby fizyczne lub prawne.

Sposób zawarcia umowy kredytowej

Jedynie kredyt jest takim zobowiązaniem, które w każdym przypadku musi być zawarte w formie pisemnej, niezależnie od pożyczanej kwoty. W przypadku zaś pożyczek, mamy do czynienia jedynie z uregulowaniem prawa cywilnego. Co za tym idzie, umowa o zawarciu transakcji może przybrać także postać ustną. Warto mieć jednak na uwadze, że co do zasady umowy na kwotę powyżej 500 zł powinny podlegać już zapisom pisemnym.

Forma przekazania pieniędzy

Wsparcie kredytowe w każdym przypadku musi być przekazane w postaci przelewu bankowego. Inaczej ma się natomiast sprawa w przypadku pożyczki, kiedy to istnieje całkowita dowolność pod tym względem. Zadłużenie może więc przybrać postać nie tylko elektroniczną, lecz także gotówkową lub rzeczową.

Cel przeznaczenia środków

Pieniądze otrzymane jako kredyt muszą być obowiązkowo przeznaczone na wyznaczony w umowie cel. Gdyby bank miał uzasadnione przypuszczenia co do złamania tej zasady, wówczas może wezwać klienta do złożenia wyjaśnień, a następnie zerwania umowy wraz z wszelkimi tego konsekwencjami. Odmienna sytuacja ma natomiast miejsce, jeśli chodzi o pożyczkę. Tutaj już cel przeznaczenia środków zależy jedynie od pożyczkodawcy.

Formalności i warunki otrzymania wsparcia

Kluczowa różnica pomiędzy pożyczką a kredytem polega na tym, że ta pierwsza jest niemal zupełnie zwolniona z zawiłych formalności. Do otrzymania chwilówek w parabankach zwykle wystarczy jedynie okazanie dowodu osobistego, wypełnienie formularza, a następnie złożenie podpisu pod umową. Pieniądze może otrzymać każda pełnoletnia osoba, bez względu na uzyskiwane dochody czy nawet posiadanie stałego zatrudnienia.

W celu otrzymania kredytu należy natomiast wykazać się tak zwaną zdolnością kredytową. Bank zanim udzieli wsparcia musi bowiem upewnić się, czy kredytobiorca rokuje uzasadnione nadzieje, że będzie w stanie pokrywać na czas powstałe zobowiązania. Weryfikowane są w tym celu bazy dłużników takie jak zwłaszcza BIK. Osoba zalegająca wcześniej z należnościami w innych bankach, nie posiadająca zatrudnienia lub zaciągająca kredyt po raz pierwszy, ma więc znacznie mniejsze szanse na otrzymanie wsparcia w banku.

Koszta pożyczki i kredytu

O ile uzyskanie pożyczki jest znacznie łatwiejsze, instytucje pozafinansowe często wykorzystują naiwność zdesperowanych klientów, którzy potrzebują pieniędzy na już. Stosują więc w umowach ukryte zapisy, które narażają na ponoszenie wysokich opłat z tytułu zwłok w spłacaniu chwilówki.

Nie znaczy to jednak, że pożyczka zawsze jest gorszym z finansowego punktu widzenia rozwiązaniem aniżeli kredyt. Odwrotna sytuacja ma często miejsce w przypadku ofert promocyjnych parabanków. Chcąc zachęcić nowych klientów do swojej oferty, instytucje takie proponują im pożyczki za 0 zł, pod warunkiem spłaty zobowiązania w wyznaczonym czasie.

Zanim więc podejmiesz ostateczną decyzję o zaciągnięciu pożyczki lub kredytu, porównaj opisane w artykule wady i zalety każdego z obu form zadłużenia. Obowiązkowo zapoznaj się również z zapisami umowy, dzięki czemu na pewno dokonasz korzystnego wyboru.