Skip to content

Program Rodzina 500+ a zdolność kredytowa

Według założeń Program Rodzina 500+ każda rodzina posiadająca co najmniej dwoje dzieci, otrzyma świadczenie w wysokości 500 zł na drugie oraz każde kolejne dziecko, aż do momentu uzyskania pełnoletności.

W przypadku rodzin, posiadających jedynie jedno dziecko, świadczenia przysługują im wtedy, kiedy dochód rodziny nie przekracza 800 złotych na osobę (lub 1200 złotych w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym).

Wejście w życie programu Rodzina 500+ stało się impulsem do powstania wielu pytań i wątpliwości, związanych z postrzeganiem otrzymanych środków przez banki i inne instytucje finansowe.

 

Komornik a pieniądze z programu Rodzina 500+

Jakiś czas temu pisaliśmy, że – choć praktyka wygląda czasem inaczej – w myśl prawa komornik nie może zająć środków z programu.

Wskazuje na to art. 833 § 6 kpc: „w treści nadanej przez ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 229), nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej„.

Zajęcia komornicze pieniędzy z programu rodzina 500+ wynikają głównie z faktu, że banki nie mają świadomości, że na kontach zajmowanych przez komorników znajdują się takie właśnie środki. Zajęcie konta bankowego odbywa się automatycznie bez względu na to jakie fundusze znajdują się aktualnie na rachunku. Choć sytuacja wydaje się trudna, jest nią tylko pozornie. Pismo wysłane do komornika powinno odnieść oczekiwany efekt i spowodować uwolnienie niezbędnych środków.

Kolejną kwestią, która budzi wątpliwości klientów banków jest zależność pomiędzy zdolnością kredytową, a pieniędzmi z programu. Jeśli środki otrzymane na dzieci mogłyby w oczach banków podnieść zdolność kredytową ich rodziców, z pewnością wiele rodzin otrzymałoby szansę na zakup własnego M, zaciągnięcie kredytu lub pożyczki.

 

Zdolność kredytowa a pieniądze z programu Rodzina 500+

Pieniądze z programu Rodzina 500+ w założeniu mają służyć celom związanym z wychowaniem dzieci. Zakup własnego mieszkania lub zamiana aktualnego na większe z pewnością byłaby znaczącym krokiem w drodze do poprawy jakości życia niejednego malucha. Czy banki traktują świadczenia z programu jako stały dochód rodziny?

 

500+ a kredyt hipoteczny

Zaciągając kredyt hipoteczny banki biorą pod uwagę wpływy potencjalnego klienta na przestrzeni całego okresu kredytowania. Program Rodzina 500+ jest świadczeniem terminowym i okres wypłacania pieniędzy wynosi maksymalnie 18 lat. Co w przypadku, kiedy będziemy się starać o kredyt na 20 czy nawet 30 lat? Komisja Nadzoru Finansowego pozostawiła decyzje w rękach banków. To od nich zależy, czy uwzględnią dochód z programu czy nie. Każdy bank ma własną politykę kredytową i w sposób indywidualny podchodzi do oceny potencjalny kredytobiorcy. Warto wiedzieć również, że środki otrzymane ze świadczeń alimentacyjnych lub zasiłków z reguły nie wliczają się do zdolności kredytowej.

 

500+ a kredyt gotówkowy

Kredyty gotówkowe znacząco różnią się od kredytów hipotecznych. Opiewają one z reguły na niższe kwoty, znacznie krótszy jest również okres spłaty. W przypadku kredytów gotówkowych banki mają możliwość uwzględniania środków z programu Rodzina 500+ przy analizie zdolności kredytowej. Komisja Nadzoru Finansowego jest przychylna takim procedurom i w żaden sposób ich nie kwestionuje. Taka decyzja otwiera przed rodzicami i ich dziećmi zupełnie nowe możliwości i szanse.