Skip to content

Rolowanie pożyczek po wprowadzeniu ustawy antylichwiarskiej. 

11.03.2016 roku weszły w życie zapisy nowej ustawy antylichwiarskiej. Nowe zasady znalazły swoje odzwierciedlenie nie tylko w zmianach cen pożyczek, ale również w ograniczeniu usług, oferowanych przez pożyczkodawców.

Ze względu na określony ustawą limit kosztów okołopożyczkowych wiele firm zrezygnowało z kosztownej możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Niektórzy pożyczkodawcy znaleźli jednak sprytny sposób na to, jak poradzić sobie z tą mało korzystną dla ich interesów sytuacją.

Rozwiązaniem okazało się tutaj refinansowanie pożyczki.

 

Limity wprowadzone przez ustawę antylichwiarską

Według zapisów ustawy antylichwiarskiej maksymalna wartość opłat pozaodsetkowych wynosi obecnie do 25% kwoty pożyczki i kolejne 30% za każdy rok umowy. Wśród opłat pozaodsetkowych znajdują się wszystkie koszty, jakie ponosi pożyczkobiorca w związku z pożyczeniem pieniędzy, w tym także koszty przedłużenia terminu spłaty zobowiązania.

Limit ten jest ustalony odgórnie i taki sam dla wszystkich pożyczkodawców.

Większość limitu firmy wykorzystują już na samym początku, naliczając klientom wysokie prowizje za udzielenie pożyczki. Oznacza to, że chcąc przedłużyć termin spłaty musiałyby to robić kompletnie za darmo lub za bardzo niewielkie pieniądze. Jak nietrudno zgadnąć, taka sytuacja byłaby dla firm pożyczkowych kompletnie nieopłacalna. Klienci skuszeni niewielkim kosztem przedłużenia terminu spłaty, opóźniali by zwrot pieniędzy w nieskończoność.

Czym jest refinansowanie pożyczki?

Aby jak najlepiej zrozumieć zasady działania refinansowania, posłużymy się prostym przykładem. Jeśli zaciągasz pożyczkę w wysokości 1000 zł w firmie A, a po 30 dniach nie masz środków, aby spłacić zaciągnięte zobowiązanie, firma A może wskazać Ci zaprzyjaźnioną firmę B, która pożyczy Ci pieniądze na spłatę aktualnego długu.

Może zdarzyć się również, że firma A poprosi Cię o upoważnienia i na jego podstawie sama będzie wnioskować o udzielenie refinansowania w firmie B.

Aby otrzymać refinansowania w firmie B musimy jednak uiścić należną prowizję. Co ważne, powinniśmy zrobić to jeszcze przed wypłatą środków. Kiedy wpłacone przez nas pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie firmy B, może ona przesłać środki z pożyczki na konto firmy A, spłacając w ten sposób nasze zadłużenie.

Choć spłaciliśmy chwilówkę w firmie A, wciąż pozostajemy zadłużeni. Naszym wierzycielem zamiast firmy A, stała się jednak firma B.

Refinansowanie polega więc na spłacie jednej chwilówki, chwilówką zaciągniętą u innego pożyczkodawcy. Co ważne, decydując się na refinansowanie pożyczki nie dostajemy pieniędzy na własne konto. Transakcja odbywa się jedynie pomiędzy firmą A, a firmą B.

 

Koszt refinansowania pożyczki

Koszty refinansowania pożyczki zależą od konkretnej firmy pożyczkowej, czasu potrzebnego na spłatę oraz wysokości kwoty zobowiązania.

Ogólnie rzecz biorąc opłaty za refinansowanie chwilówki można porównać do kosztów, towarzyszących przedłużeniu terminu jej spłaty.

Sprytny sposób na obejście przepisów ustawy antylichwiarskiej

Refinansowanie pożyczek jest doskonałym przykładem na sprytne obejście przepisów ustawy antylichwiarskiej. Ustawa nie zabrania bowiem refinansowania chwilówek, więc oferując klientom taką możliwość, pożyczkodawcy nie łamią zapisów prawa.

Efektem takiego działania jest sytuacja, w której firmy pożyczkowe na zasadach odpowiedniego porozumienia nadal mogą wyciągać od klienta więcej niż określają to ustawowe limit.

Obecnie nie wiadomo jeszcze ile razy pożyczka będzie mogła być refinansowana.

Choć takie rozwiązanie z pewnością może być dla wielu klientów ostatnią deską ratunku, w wielu przypadkach może stać się również szerokim polem do nadużyć.