Skip to content

W jaki sposób banki obliczają zdolność kredytową?

Zanim bank udzieli nam kredytu musi precyzyjnie i dokładnie sprawdzić naszą wiarygodność. Obliczana przez banki zdolność kredytowa jest oceną naszej zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Zdolność kredytowa na osobę fizyczną kalkulowana jest zawsze na podstawie dochodu netto. W końcu to kwotą netto, a nie brutto dysponujemy pokrywając codzienne wydatki.

Warto wiedzieć, że wszelkie wytyczne w zakresie oceny zdolności kredytowej nakłada na kredytodawców Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

 

Co wpływa na zdolność kredytową?

Na zdolność kredytową wpływa szereg różnych czynników. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim:

* wiek kredytobiorcy;

* wysokość kredytu i długość spłaty;

* wysokość osiąganych dochodów;

* formę zatrudnienia;

* posiadany majątek;

* ilość osób na utrzymaniu

* obciążenie domowego budżetu, takie jak raty pożyczek i kredytów, limity na kartach kredytowych i debetowych, alimenty etc.;

* historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej;

* koszty utrzymania nieruchomości, np. comiesięczne rachunki.

To właśnie od powyższych czynników zależy, czy bank zdecyduje się nam zaufać i udzieli kredytu w kwocie, o którą wnioskowaliśmy. Często zdarza się (zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych), że zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy jest niewystarczająca. W takim przypadku bank może pożyczyć mniejszą sumę lub zaproponować… wydłużenie okresu kredytowania. Dłużej spłacany kredyt oznacza bowiem niższą ratę.

 

Jak banki obliczają zdolność kredytową?

Szczegółowe informacje na temat wyliczania zdolności kredytowej klientów zależą od indywidualnej polityki danego banku.

Możliwe jest jednak określenie pewnych parametrów, które brane są pod uwagę przez wszystkie lub zdecydowaną większość banków przy określaniu zdolności kredytowej.

Analizując Twój domowy budżet (na podstawie wyciągu z konta i podanych przez ciebie informacji) bank oblicza, jaką potencjalnie kwotę wolną co miesiąc posiadasz. Na tej podstawie może precyzyjnie określić jakiej wysokości ratę będziesz w stanie bez problemu spłacać.

Przyjmuje się, że wysokość raty kredytu nie może być wyższa niż połowa osiąganych w każdym miesiącu dochodów przez wnioskującego kredytobiorcę lub współmałżonków w przypadku, gdy dwie osoby przystępują do kredytu.

 

Kluczowa wysokość dochodów

Głównym kryterium, które wpływa na ocenę naszej zdolności kredytowej jest z całą pewnością wysokość osiąganych dochodów. Wyższe dochody oznaczają automatycznie większą szansę na bezproblemową spłatę zaciągniętego zobowiązania. Nie bez znaczenia jest również forma zatrudnienia. Nie ulega wątpliwościom, że najbardziej przychylnie banki patrzą na osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieodkreślony. Choć o kredyt mogą się starać również Ci, którzy pracują w oparciu o umowę cywilnoprawną, to właśnie „etatowcy” punktują dodatkowo.

W przypadku innych form zatrudnienia ogromnie ważny jest staż pracy. Jeśli pracujesz na umowę o dzieło u tego samego pracodawcy niezmiennie przez okres kilku lat, Twoja wiarygodność znacząco wzrasta.

 

Nie mniej ważna historia kredytowa

Historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej może być dla nas zarówno wsparciem, jak również przeszkodą nie do przeskoczenia w drodze o kredyt.

Wbrew obiegowej opinii, Biuro Informacji Kredytowej nie jest rejestrem dłużników. W jego rejestrach znajdują się zarówno informacje na temat terminowo spłacanych zobowiązań, jak również wszelkich opóźnień w spłatach rat kredytów i pożyczek.

Negatywna historia kredytowa często jest powodem odmownej decyzji bankowej. Wyjątkowo pozytywna może skutkować otrzymaniem od banku korzystniejszego oprocentowania lub niższej prowizji.

 

Karty kredytowe a zdolność kredytowa

Pamiętaj, że jeśli posiadasz aktywne karty kredytowe lub debetowe większość banków potraktuje ich limit jako Twoje obciążenie. Nawet jeśli pozostaje on zupełnie niewykorzystany. Zanim zdecydujesz się na zaciągnięcie kredytu, przemyśl rezygnację z kart, których nie używasz.